تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

همه چیز درباره ی میکروبیولوژی - محیطهای کشت متناسب با نوع آزمایش؟؟
میکرو بیولوژی و زندگی

2- محیط كشت جامد :

محیطهای جامد به علت   دارا بودن آگار در تركیب خود به صورت جامد بوده و متناسب با میكروارگانیسم

 

 ها و آزمایش های مورد نظر می‏توان آنها را در لوله  ظروف پتری   و یا ظروف دیگر مورد استفاد

 

ه قرار داد .

2-1- كشتهای جامد در لوله را می‏توان به صورتهای زیر تهیه كرد .

 

2-1-1- كشتهای عمقی ( عمودی ) (Stab Cultures) :

 

حدود 5 الی 10 میلی لیتر از محیط كشت را در لوله آزمایش ریخته و به طور عمودی می‏گذارند تا

محیط بسته شود.

 

سپس میكروارگانیسمها را توسط سوزن كشت به طور عمقی در مركزاین محیط كشت می‏دهند .

 

2-1-2- كشت در داخل محیط جامد(Shake Cultures):

 

به لوله‏های آزمایش محتوی محیط كشت جامد پس از ذوب شدن كه تا 45 درجه سلسیوس سرد شده است. باكتری مورد نظر را افزوده و لوله را بین دستها تكان می‏دهندتا باكتریها كاملا با محیط كشت مخلوط شوند , سپس لوله آزمایش را به طور عمودی قرار می‏دهند تا محیط بسته شود .

 

2-1-3- كشت شیب دار(Slant (slope) Cultures ) :

 

حدود 5 میلی لیتر از محیط كشت جامد (ذوب شده) در لوله آزمایش و یا لوله‏های كوچك دیگر ریخته

می‏شود و پس از سترون كردن آنها را به صورت كج به گونه‏ای می‏خوابانند كه سطح محیط كشت شیب دار باشد .

 

میكروارگانیسمها را با سوزن كشت در عمق و سطح و یا به وسیله سوزن كشت با نوك  حلقه‏ای ( لوپ ) در سطح شیب دار كشت می‏دهند

 

2-2- كشت جامد در ظرف پتری ـ كه به سه صورت انجام می‏گیرد :

 

2-2-1- كشت خطی در سطح محیطهای جامد در ظرف پتری

:

با این روش می‏توان میكروارگانیسم را بطور خطی توسط سوزن كشت نوك حلقه‏ای ( لوپ ) در سطح محیط جامد كشت داد

 

- كشت در سطح محیط :

 

در این روش توسط پی پت مقدار مشخص از رفت معینی از میكروارگانیسم را در سطح  محیط جامد ریخته و با میله پخش كننده , كاملا در سطح محیط می‏گسترانند .

 

2-2-3- كشتهای دو لایه :

 

در این روش كشت مایع باكتری ( سوسپانسیون باكتری ) به محیط كشت ذوب شده (حرارت 45 درجه سلسیوس ) افزوده می‏شود. در صورت لزوم باكتری را با لایه نازكی از همان محیط كشت می‏پوشانند و پس از بسته شدن محیط ظرفهای پتری را به طور واژگون در گرمخانه قرار می‏دهند تا از ریختن قطرات آب درسطح محیط جلوگیری گردد .

 

2-3- انواع محیطهای كشت ـ محیطهای كشت را از نظر تركیب شیمیایی و دارا بودن مواد غذائی یا مواد باز دارنده می‏توان به چند دسته تقسیم كرد .

 

2-3-1- محیط كشت انتخابی (Selective) :

 

این محیطها برای جدا كردن یك یا دسته‏ای از میكروارگانیسم‏ها بكار می‏روند و به علت دارا بودن مواد بازدارنده، از رشد میكروارگانیسم‏های ناخواسته جلوگیری می‏كنند مانند محیط برد باركر جهت جدا كردن استافیلوكوكوس اورئوس و یا محیط S.S برای سالمونلا و شیگلاو یا محیط دارای نمكهای صفراوی برای جدا كردن كلی فرمها

 

2-3-2- محیطهای كشت غنی كننده (Enrichment) :

 

این محیطها معمولا در مواردی به كار می‏روند كه تعداد میكروارگانیسم مورد جستجو   در  نمونه غذائی كم بوده و یا به علت وجود زیاد میكروارگانیسم‏های    دیگر جدا كردن آن با اشكال مواجه است.این محیطها با تركیب خاص خود از نظر pH و مواد غذائی امكان رشد برای میكروارگانیسم مورد نظر را فراهم می‏كند،مانند محیط گوشت پخته برای جدا كردن استافیلوكوكوس اورئوس .

 

2-3-3- محیطهای كشت افتراتی ( جدا كننده ) (Differential) :

محیطهایی هستند كه میكروارگانیسم‏های مختلف در آن ویژگیهای خاص خود را نشان می‏دهند , مانند محیط های خون دار كه در آن نمونه‏های همولیتیك و غیر همولیتیك از هم جدا می‏شوند . و محیط مك كانكی آگار كه در آن كلی فرمهای تخمیر كننده لاكتوز پرگنه‏های قرمز می‏دهند . در حالی كه باكتریهای روده‏ای كه قادر به تخمیر لاكتوز نیستند مانند سالمونلا پرگنه‏های بی رنگ به وجود می‏آورند .