تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

همه چیز درباره ی میکروبیولوژی - تصاویری جالب از تخمک گذاری در انسان
میکرو بیولوژی و زندگی

تصاویری به این وضوح و زیبایی، برای اولین بار توسط دکتر “ژاکوپ دونز” در دانشگاه لوین شهر بروکسل در بلژیک تهیه شده است. دکتر دونز در حال برداشتن بخشی از رحم (عمل هسترکتومی پارشیال) بود که توانست مراحل تخمک گذاری را با این وضوح ثبت کند.

تا پیش از این، تخمک‌گذاری امری تقریبا ناگهانی فرض می‌شد. ولی تصاویر جدید نشان می‌دهد که این امر حداقل ۱۵ دقیقه طول می‌کشد.
کمی قبل از تخمک‌گذاری، آنزیم‌های موجود، بافت‌های اطراف فولیکول بالغ را تجزیه می‌کنند و تخمک نابالغ از تخمدان رها می‌شود. محل خروج تخمک از تخمدان که زخم شده‌است، کم کم ترمیم می‌شود. البته اثرات این زخم در جدار تخمدان باقی می‌ماند و ممکن است حدود روز ۱۴ از دوره، درد یا لکه بینی نیز مشاهده شود که همگی به خاطر همین زخم است.

پس از آن، تخمک نابالغ (که هنوز تقسیم میوز ۲ را انجام نداده است) وارد لوله فالوپ می‌شود و در هر صورت (چه لقاح انجام شود و چه انجام نشود) به کمک حرکات جدار لوله و همچنین زنش مژک‌های داخل لوله فالوپ به سمت رحم می‌رود.

Human Egg